HOKKAIDO

北海道

Satoshi Tsukahara

HOKKAIDO BACK COUNTRY GUIDES

Daisuke Sasaki

GUIDE BANKEI

Yutaka Takanashi

NISEKO Toyru

Akihiro Tachimot

NORTE

Yukiko Miyano

YUKIKO MIYANO

Tsukasa Oshima

POWDER COMPANY GUIDES

Makoto Takeishi

RAINBOW TRAIL JAPAN

Yuichi Shiozaki

HOKKAIDO BACK COUNTRY GUIDES

TOHOKU

東北

Hiroyoshi Soma

HAKKODA GUIDE CLUB

Masanari Tonosaki

HAKKODA GUIDE CLUB

Yasuhiro Kato

MANNZU YAMAGATA

SHINETSU

信越

Jun Nagai

JUN RINA MOUNTAIN SERVICE

Rina Nagai

JUN RINA MOUNTAIN SERVICE

Hiroki Saito

POWPOW HIGHLIFE